Skip to main content

Et oft-stilt spørsmål er om gardiner skal henge under stangen, eller bli montert slik at stangen og ringene ikke er synlig. Det er mange gode grunner for at de skal henge under stangen:

Gardinens folder henger ryddigere

I det første bildet henger gardinen under stangen. Mellomrom mellom foldene peker bakover og er gjemt mellom foldene og ut av veien. I bilde nr. 2 henger gardinen foran stangen. Det er ikke noe plass for mellomrommene så de må peke fremover. Dette forstyrrer den pene rekken i foldene.

Hengegardiner med franske folder montert på en svart stang.
Lys grå hengegardin montert foran stangen.
Gardiner tar mindre plass

Dersom gardiner henger foran stangen og mellomrommene peker fremover tar gardiner dobbel så mye plass når de er dratt til siden enn når mellomrommene peker bakover under stangen. Det er bedre hvis de tar mindre plass og kan parkeres vekk fra vinduet slik at det kan slippes inn mest mulig lys.

I det første bildet over har gardinen 4 stoffhøyder, men tar bare 60cm foran veggen. Det er uaktuelt at de henger foran stangen og tar 120cm!

Dersom gardiner er bare dekorgardin (som i bilde nr.2 over) er det ikke så viktig at de tar mer plass – så lenger stangen er lang nok at gardiner er ikke i veien for vinduet.

Ingen glipp på siden

Se igjen på bilde nr. 1 over: På den ytterste kanten til venstre, går gardinen inn til veggen og stenger glippen mellom gardin og vegg. Det betyr at ingen kan se inn her, og det er tett for lys.

Dersom gardinen henger foran stangen er det ikke mulig å stenge denne glippen fordi stangen og endedekor er i veien. Se også på bildet nr. 3 under.

Mørk grå gardin montert foran stangen.
Foldene står ordentlig

Gardinen vil henge vertikal fra ringer så foldene må vippe fremover. Det er ikke pent. Problemet er ikke så synlig med en tyn stang, med er verre jo tykkere stangen er.

Problemet kan fikses med søm av «hemper» på baksiden, istedenfor med å bruke ringer, men det er ekstra arbeid å sy hemper, og det er ikke så lett å dra gardinen for. Ringer glir veldig mye bedre. Dersom gardiner er bare til pynt og skal ikke dras for, er det siste ikke et problem.

Gardinmakeren har mer fleksibilitet i design av foldene

Hvis mellomrommene peker fremover, må de ikke peker videre ut enn foldene, ellers blir det stygt. Det betyr at mellomrommene må være mindre eller må vi bruke en større type fold. Dette begrense valget og kan betyr at vi trenger mer stoff.

Mulighet for mindre stoff

Hvis gardiner henger under stangen og vi vil spare litt penge på stoffet, kan vi sy foldene slik at mellomrommene er relativ stort i forhold til foldene. Som nevnt over kan mellomrommene ikke være store når gardiner henger foran stangen.

Vil du fortsatt ikke ha ringer?

Det er ofte et ønsker at vi skjule stangen. Men siden stangen er alltid synlig mellom gardinene når de er åpne, er det sannsynligvis ringene som folk reagerer på.

Men vet du hva? Hvis gardinene er fine, kommer ingen til å se på ringene! Så lenge ringene er i den riktige farge og at gardinen er montert like under stangen slik at den ekstra lille ringen er ikke synlig blir det fint. Gardinen må ikke henge for langt under stangen som i bilde nr. 4 under.

Grå og cream hengegardin på en lys grå stang. Dette bilde forklare at gardinen er montert for lavt.
Er du ikke overbevist?

Vil du fortsatt ikke har ringer på stangen?

Det er en løsning som er en kombinasjon av stang med integrert skinne. Skinnen er ikke synlig når gardiner henger tett under stangen. Den type stangen kan leveres både med eller uten snortrekk. Det er en veldig praktisk løsning hvor stangen skal monteres veldig høy over gulvet og det er ikke så lett å trekke gardinene for uten snor.

Det er også mulig at skinner er mer etter din smak: Tidligere var det begrenset utvalg av skinner, som var stort sett bare i kjedelig hvit. Meningen var at skinne skal skjules med kappe eller gardinbrett. Men i dag er det mange vakre skinner som leveres i flere farger og materialer, og med dekorative endestykker – akkurat som stenger har. Det er mening med disse at de er en design element i seg selv og skal vises frem.

snorstang
Stangspors slate
 Mer informasjon

Du kan finne bilder av noe av stengene som vi kan levere her.

Vi legge ut flere og flere bilder, men ta kontakt dersom du ønsker å se på hele sortiment.